Obuka Masaža

          Kurs Relax masaže se planira za 25. Maj 2014. godine: prijave na 021/47-22-777

Zbog konstante potrebe za iskusnim kadrom, Wellness centar je od 2013. godine započeo organizovanje kursa za obuku muških i ženskih masera. 

Obuka masaže se sastoji od 60 školskih časova od kojih su 20 časova teorijske
nastave, a 40 praktične, u trajanju od 8 nedelja. Teorijska nastava obuhvata sticanje znanja iz osnove anatomije i fiziologije, dejstva masaže na organizam kao i indikacijama i kontraindikacijama.. Praktičan deo podrazumeva savladavanje svih hvatova i međuhvatova, položaje u toku izvođenja masaže, itd.

Nastava se odvija dva puta nedeljno u prostorijama Wellness centra koje su u potpunosti opremljene za potrebe kvalitetne obuke.

Nakon završene obuke polaznici polažu testove na osnovu kojih se stiče uvid u znanje koje ste dobili u  toku obuke,a zatim  dobijate diplomu o završenoj obuci -kursu kao i mogućnost da se nastavite sa radom kao maseri u Wellness centru.

  • Organizujemo osnovni kurs:
  • - Kurs masaže u kojem stičete kompletno znanje za izvođenje Relax masaže