Termini Vežbanja - od 01. OKTOBRA  2015.

CYCLING PLUS
TERMINI  PONEDELJAK  UTORAK  SREDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDELJA 
08:15  CYCLING DRAGANA  CYCLING BOJAN  CYCLING DRAGANA  CYCLING BOJAN  CYCLING DRAGANA     
10:00               
17:00               
18:00            CYCLING BOJAN   
19:00  CYCLING ALEX/MILAN  CYCLING BOJAN  CYCLING ALEX/MILAN  CYCLING BOJAN  CYCLING ALEX/MILAN     
20:00  CYCLING GOGA  CYCLING DRAGANA  CYCLING GOGA  CYCLING DRAGANA  CYCLING GOGA     
21:00               

 

MALA SALA
TERMINI  PONEDELJAK  UTORAK  SREDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDELJA 
09:00            BODY MIX (u bazenu)   
17:00            KICK BOX   
17:30               
18:00    KICK BOX    KICK BOX    BOOTY & CORE   
18:30  INTENSITY    INTENSITY    INTENSITY     
19:00              VEČERNJA JOGA 
20:00  BODY FORMING  BOOTY & CORE  BODY FORMING  BOOTY & CORE  BODY FORMING     
21:00  PILATES  BODY MIX  PILATES  VEČERNJA JOGA  PILATES     
22:00               

 

VELIKA SALA
TERMINI  PONEDELJAK  UTORAK  SREDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDELJA 
10:00  JOGA      JOGA      ŠKOLA PLESA 
11:00              ŠKOLA PLESA 
17:00  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI     
18:00  BOKS    BOKS    BOKS  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI 
19:00  PERSONALNI TRENINZI  ŠKOLA PLESA  PERSONALNI TRENINZI  ŠKOLA PLESA  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI  PERSONALNI TRENINZI 
21:00               

 

BAZEN - AKVAROBIK I PLIVANJE
TERMINI  PONEDELJAK  UTORAK  SREDA  ČETVRTAK  PETAK  SUBOTA  NEDELJA 
09:00  AQUAROBIK    AQUAROBIK    AQUAROBIK     
17:15    OBUKA PLIVANJA    OBUKA PLIVANJA       
17:45    OBUKA POLU-PLIVAČI    OBUKA POLU-PLIVAČI       
18:15    OBUKA STILOVI    OBUKA STILOVI       
19:00  AQUAROBIK    AQUAROBIK    AQUAROBIK     
20:00               

 

OBAVEŠTENJE ZA VEŽBAČE

Veličina svake grupe je ograničena kapacitetom sale za vežbanje.

Zanimljivi tekstovi o Power Balance-u, Booty & Core-u i Aquarobiku u Wellness centru Sanus: