Škola plivanja

Termin Škole Plivanja: UTORAK i ČETVRTAK 17:15 - 18:45 h

Cilj obuke neplivača je pripremiti polaznika za samostalan i bezbedan boravak u vodi.

Polaznici mogu biti deca uzrasta 5 godine i starija. Prilikom upisa, vrši se provera kandidata kako bi se ustanovio nivo njihovog znanja i na osnovu toga se raspoređuju u odgovarajuću grupu (neplivači, polu-plivači, plivači). Obuka se u početku vrši dva puta nedeljno po 30 minuta (mlađi uzrast) ili 45 minuta (stariji uzrast). Instruktori plivanja su Aleksandar Rakić i Filip Petrović.

Pored obuke plivanja za decu, u dogovoru sa instruktorima plivanja organizujemo i obuku starijih osoba. Ukoliko niste naučili da plivate u mladosti, javite nam se i naučićemo Vas da plivate sada, bez obzira koliko imate godina i u kakvoj ste kondiciji.

Škola plivanja obuhvata:

  • obuku neplivača
  • obuku stilova plivanja
  • obuka polu plivača
  • personalni čas plivanja

Cenovnik

Roditelji imaju 50% popust na FITNESS i SPA, kao i 20% popust na MASAŽU i KOZMETIČKE USLUGE

  • OBUKA NEPLIVAČA........3.800 din
  • POLU PLIVAČA................3.100 din
  • OBUKA STILOVA............3.100 din 

Posebna ponuda važi za upis DVOJE dece iz iste porodice.